Pijnklachten en spoedgevallen

Na onze openingstijden in de avond of in het weekend vanaf vrijdagmiddag 12:00 uur

kunt u voor spoedeisende gevallen bellen naar de regionale spoedgevallendienst 

tel. 085-0189466

Locatie: bij Tandartsen Centrum Deventer

Brinkgreverweg 5

7413 AA  Deventer

uitsluitend na telefonische afspraak

Deze dienst is ook telefonisch bereikbaar op feestdagen of bij onze afwezigheid tijdens vakanties