Praktijkbeleid

Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Als u op een van de volgende vragen "ja" antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak te annuleren;

  • heeft u Corona?
  • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met Corona
  • Bent u genezen van Corona korter dan 2 weken geleden?
  • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38 gr. C.)
  • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
  • Bent u in huisisolatie?
  • Woont u in een verpleeghuis/instelling?

Bij binnenkomst in de praktijk is er gelegenheid om uw handen te desinfecteren met handalcohol.    Wij vragen iedereen om dit ook te doen.

Even melden bij de balie. Volg de aanwijzingen van ons.

De Corona crisis brengt met zich mee dat wij ons allen op een gepaste afstand van elkaar moeten houden:1,5 meter. Om die reden mag u niet met meer dan 3 personen in de wachtkamer verblijven. Daar passen wij onze agenda ook op aan. Kom het liefst alleen op uw afspraak. Kinderen maximaal met 1 begeleider.

Er is ook gelegenheid om buiten plaatst te nemen. Wachten in de auto kan ook.

In de behandelkamer houden we ons  aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiëne maatregelen genomen.